Iedereen heeft angst

Iedereen heeft angst. Toch zeker nu en dan.

Angst om niet te slagen in een examen, de angst om een moeilijk lopende relatie, de angst de rekeningen niet te kunnen betalen, de angst alleen te zijn, de angst voor de dood, angst voor de toekomst. Blijkbaar zijn er vele mogelijke redenen voor angst.

Angst kan je redden

We hebben in ons de sterke drang om te leven, een drang om te overleven. De wereld om ons heen, de situatie waarin we ons bevinden, is soms een reëel gevaar voor ons leven. Logisch toch dat we hier spontaan op reageren door angstig te zijn. Hetgeen ons helpt om actie te ondernemen, die nodig is op dat moment.

Existentiële angst

Als je in evolutie gelooft, geldt in dat geval de wet van de sterkste en dan bevindt je je in een zware concurrentiestrijd want je moet de beste zijn. Dan is het leven één competitie, je hele leven lang, vaak zo groot dat je terecht met angst geconfronteerd wordt om toch maar te slagen, om toch maar ‘te overleven’.

Als je in God gelooft is er ook een vorm van angst. Weliswaar een andere soort angst. Een angst om God te mishagen of de angst dat je niet beantwoordt aan het doel waarvoor je er bent. We zijn allemaal onvolmaakt en maken fouten en vergissingen. Angst is ons dus niet vreemd.

Pathologische angst

Ieder van ons heeft nu en dan met angst te maken.

Naast die existentiële angst, waar alleen maar een fundamentele oplossing verlichting kan bieden, is er nog een angst – die ik eerder een pathologische angst zou willen noemen, een angst die een behandeling vereist.

Angst kan veel verder gaan. Het kan je leven beheersen, of toch voor een periode in beslag nemen. Abnormale angst voor de toekomst, angst voor kanker, angst op open ruimten, angst in de lift, voor muizen, voor spinnen, smetvrees, angst voor het onbekende , voor nieuwe dingen, voor vogels, voor honden, voor het donker en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Ook angsten zonder specifieke reden.

gevoelens van eenzaamheideenzaamheid is een bevorderende factor voor angst en depressiviteit

De emotionele druk vergroot

Angststoornissen ontstaan vaak al op jongere leeftijd. In Vlaanderen is dat gemiddeld rond de vierentwintig. Maar men heeft ook opgemerkt dat de gemiddelde uitsteltijd om hulp te zoeken ongeveer 10 jaar is! Psychische problemen hebben een stigma, een negatieve bijklank, soms spelen financiële redenen de doorslag om geen hulp te zoeken. De wachttijden voor gespecialiseerde hulp is ook nog een pijnpunt.

De ene angst is de andere niet

Maar het is van belang een gekwalificeerde zorgverlener te consulteren om een individueel behandelplan te krijgen dat het beste past bij de specifieke behoeften en persoonlijke omstandigheden van de persoon met een angststoornis. Zijn er oorzakelijke oplossingen? Dan verdienen die natuurlijk de voorrang of de voorkeur.

Angst kan ook opkomen als een symptoom van een andere aandoening, zoals depressie, een psychisch probleem of bij stress. Extreme stress bijvoorbeeld kan er voor zorgen dat iemand zelfs angst krijgt in het verkeer, of angst om onder de mensen te komen of te praten met vreemden. Soms is er ook een fysiologische component die zorgt voor angstige gevoelens zoals een te snelle schildklier of bij alcoholmisbruik of gebrek aan slaap.

Lichte vormen van angststoornissen

Er bestaan natuurlijk heel wat overgangsvormen. Ook combinaties van oorzaken en belastende factoren. Iemand kan lijden onder lichte pathologische angsttoestanden. Maar ook die vormen van angst verdienen een behandeling, omdat ze zorgen voor veel ongemak en minder goed functioneren in het leven. Voor dit soort lichtere vormen van angst bestaan er oplossingen die je leven meer comfort kunnen geven.

groepstherapie bij emotionele stoornissenvoor velen is professionele hulp zoeken een grote drempel

Professionele hulp

De geneeskunde biedt hier de bekende anxiolytica aan als oplossing. Gelukkig dat die bestaan. Ze kunnen redding betekenen voor mensen die anders geen aangenaam leven zouden hebben. Enkel angst onderdrukken is alleen maar goed als er geen oorzakelijke correcties mogelijk zijn en als de respons op zachte therapie en hulp niet aanslaan of ontoereikend zijn.

Wat kun je zelf doen bij angst?

Volgens mij zijn er nog andere mogelijkheden die de moeite waard zijn te overwegen of die al mogelijk zijn toe te passen, voordat gespecialiseerde hulp ter beschikking is. Waaruit kan zelfzorg bestaan:

  • Regelmatige lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging kan helpen bij het verminderen van stress en angst.
  • Gezonde leefgewoonten: Voldoende slaap, een gezond dieet en het vermijden van alcohol en drugs kunnen allemaal bijdragen aan het verminderen van angst.
  • Sociale contacten: Het hebben van een ondersteunend sociaal netwerk kan helpen bij het omgaan met angstgevoelens. Wij zijn niet gemaakt om alleen te leven. Het geheim is gelegen in “ het onbaatzuchtig geven aan anderen ‘ ( zie speciale tip bij depressiviteit )
  • Stressbeheer: Het leren herkennen van stressoren en het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën kan angst helpen verminderen.

   Er bestaan mogelijkheden met acupunctuur, behandelingen met frequenties en zo meer. Maar dit is niet de plaats om het daar over te hebben.

  Humulus lupulus tegen nervositeit

  er zijn bijzonder goede kruidenthees voor het zenuwstelsel

  Zeven angstremmende middelen uit de natuur

  De onderstaande plantaardige middelen zijn niet moeilijk te gebruiken en kunnen allemaal een gunstige invloed hebben op angstige gevoelens. De  keuze wordt bepaald door de bijkomende eigenschappen die eigen zijn aan elk middel. Vaak is het toch een kwestie van uitproberen. Soms zijn de effecten verrassend snel. Soms moet je geduld hebben. Een MT is een moedertinctuur; een UE is een ultrasoon extract.

  Ballota nigra is een toniserend middel voor het zenuwstelsel. Het vermindert door nervositeit verzoorzaakte slapeloosheid. Ballota MT drie maal daags 25 druppels.

  Angelica archangelica helpt tegen angst die zich vooral uit in het spijsverteringstelsel. Het maakt rustiger en is vooral interessant voor vrouwen in en na de overgang. Angelica UE drie maal daags 30 druppels.

  Valeriana officinalis helpt bij gevoelige persoonlijkheden met angstige nervositeit, prikkelbaarheid en tegen een contstante drang om te bewegen. Drie maal daags 30 druppels. Het middel mag lang ingenomen worden. Het kan ook in de vorm van thee.

  Crataegus oxyacantha kan interessant zijn als de angst zich uit door hartklachten, zoals hartkloppingen. Dit middel vergroot de doorbloeding van de hartspier.  Crataegus UE drie maal daags 30 druppels.

  Galium verum is spasmolytisch en kalmerend. Galium heeft een effect op angstsymptomen die zich concentreren op maag en darmen.

  Passiflora incarnata  is sedatief en spasmolytisch en zelfs wat pijnstillend. Het is aangewezen bij angstige onrust met slapeloosheid tot gevolg. Drie maal daags 30 druppels van Passiflora UE.

   Origanum majorana of Marjolein is een vagotonicum en een spasmolyticum. Krampen, nerveuze hoofdpijn en angstige depressiviteit zijn indicaties voor Marjolein. Drie maal 30 druppels per dag is de doorsneedosis van de MT.

  onzeker en bezorgd over de toekomst

  bachbloesems kunnen een grote hulp zijn om een moeilijke periode te overbruggen

  De kracht van bloemen

  Bachbloesems komen hier ook in aanmerking. Deze middelen hebben geen langdurend effect en moeten derhalve regelmatig herhaald worden. Maar als je het middel kiest dat bij je toestand past, dan werkt het ook heel snel. Op die manier kan je een periode overbruggen totdat je bijvoorbeeld professionele hulp krijgt.

  Vijf bachbloesems die gebruikt worden bij angststoornissen:

  Maskerbloem (Mimulus) is voor hen die angstig zijn voor alledaagse dingen en die hier in stilte mee omgaan. Angst voor spreken in het openbaar, angst in enge ruimtes bijvoorbeeld zijn indicaties voor Mimulus.

  Kerspruim (Cherry Plum) is een bachbloesem die helpt als men angst heeft zijn verstand te verliezen en dingen te doen die constant in het hoofd spoken. Angst de controle te verliezen.

  Rode kastanje (Red Chestnut) is vooral voor hen vooral angstig zijn voor anderen, voor hun gezin of dat hun kinderen iets zou overkomen.

  Bij Esp (Aspen) gaat het meer om vage angsten waarvoor er geen reden bestaat of waarvoor men geen verklaring heeft.

  Zonneroosje (Rock Rose)  is een middel in geval van nood. Bij een ongeval bijvoorbeeld. Bij een plots optreden van angst kan zonneroosje verlichting geven. Een middel om te gebruiken in panieksituaties.

  Over de schrijver
  Dokter Marcel Verheyen heeft in zijn veertigjarige praktijk een indrukwekkende expertise opgebouwd. In de meer dan 150.000 consultaties legde hij steeds de nadruk op een natuurlijke benadering en behandeling. Vele jaren is hij gefocust geweest op stress en alle problemen die daaruit voortvloeien zoals burn-out.
  Reactie plaatsen