Disclaimer Bioacademy

Hier vindt u de disclaimer van Bioacademy bv, zoals opgesteld door de redactie van Bioacademy bv. In deze disclaimer zetten wij uiteen op welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie op geen enkele manier kopieert, verspreidt, gebruikt of misbruikt. U mag informatie van deze site alleen hergebruiken in overeenstemming met de dwingende wetgeving.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bioacademy Editors is het niet toegestaan de teksten, foto's of enig ander materiaal op deze website opnieuw te gebruiken. Intellectuele eigendom behoort toe aan Bioacademy Editors. Geen garantie voor nauwkeurigheid.


Indien toepasselijk:


Voor de informatie op onze website streven wij naar een zo zorgvuldige feitelijke analyse, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Onze richtlijnen vormen nooit een sluitend medisch advies. We geven tips voor het behouden van een gezonde levensstijl. Het vervangt nooit het advies van uw huisarts of andere medisch specialisten. Wij nodigen u uit om bij gezondheidsproblemen altijd uw arts te raadplegen.

Redactie Bioacademy bv streeft ernaar deze website zo actueel mogelijk te houden. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist is, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze elementen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw weer te geven. Editing Bioacademy bv wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie op de websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Deze site vervangt absoluut geen consult bij een arts of therapeut. Als u klachten heeft, dient u een arts te raadplegen. Als u medicijnen gebruikt, het is niet verstandig om ze in de steek te laten ten gunste van de aanbevelingen die u op deze site vindt. De auteur of uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit toepassingen op basis van de informatie op deze site.


Veranderingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van Bioacademy bv.


Prive leven


Deze site slaat geen persoonlijke medische gegevens op en u heeft altijd de mogelijkheid om de inhoud van uw aanmelding op te vragen via het contactformulier. Uw e-mailadres wordt NIET gedeeld met derden.