Versterk je weerstand

Verbeter je weerstand nu. In de loop van de komende herfst zal er weer een opstoot komen van Corona. Men is nu al bezig met de derde vaccinatie.

Zouden we nu al iets moeten doen om ons te wapenen tegen de terugkerende golven van infecties? Absoluut.

In feite zou iedereen zich optimaal moeten voorbereiden.

Er zijn twee belangrijke zaken die gedaan kunnen worden.

Ten eerste te weten komen wat je zwakke punten zijn en er iets aan doen.

Meestal weet je dat al. Bijvoorbeeld, als dat obesitas is, is het logisch dat je wat aan je gewicht doet. Is het diabetes, is het nodig dat je zoveel mogelijk doet om een betere suikerstofwisseling te krijgen. Nu al. Niet alleen in de herfst, maar nu al om je lichaam optimaal de moeilijkere periode te laten aanvatten. Is het de bloedsomloop, dan moet die extra verzorgd worden. Is er een ernstige ziekte, dan is het goed om daar extra aandacht aan te geven. Je bent maar zo sterk als je zwakste schakel.

Het is dus ook logisch om nu al gezonder te gaan leven. Dit betekent, de slaap te verzorgen, aandacht te schenken aan de voeding en elke dag te zorgen voor zuurstofrijke lichaamsbeweging.

Stress kan eveneens een grote rem zijn voor de immuniteit. In de herfst er voor zorgen dat je minder stress hebt is natuurlijk prima, maar het nog logischer dit nu al te doen.

immuniteit versterken

Je eigen weerstand speelt een grote rol

Zouden we ook iets extra kunnen innemen voor een betere weerstand?

Ja zeker.

Een eerst die bij me opkomt is vitamine C. Bepaalde vormen zijn beter assimileerbaar. Ook moet je voldoende nemen per dag om een goed effect te hebben. Meestal adviseer ik Vitamine C 1000. Drie maal daags. Dit betekent dat je preventief drie gram per dag neemt. Begin met een en dan telkens eentje meer omdat het mogelijk wat diarree veroorzaakt als je meteen met drie gram per dag begint.

De darmflora speelt een belangrijke rol bij een goed functionerend afweersysteem. Dit is vaak een zwakke schakel in onze immuniteit. Twee maal daags 1 capsule Allobiose is de moeite waard. Best voor de maaltijden.

Dan komt ook vitamine D in beeld. Onderzoeken wijzen uit dat een tekort aan vitamine D een negatieve invloed heeft op onze weerstand. Extra vitamine D, zeker in het donkerder gedeelte van het jaar, kan zinvol zijn. Vit D 1 à 2 tabletten per dag na de maaltijd.

Mogelijk is ook Echinacea purpurea UE als extra in te nemen. Drie maal daags 25 druppels.

Een preventieve houding is steeds de beste. Ook in verband met weerstand

We moeten ons realiseren dat een groot deel van de besmettingen ongemerkt gebeurt. Heel wat mensen merken het niet eens en geven het dan ook ongemerkt door. Het is zeker goed om heel voorzichtig te zijn. Maar ook om niet te wachten totdat er problemen ontstaan. De weerstand stimuleren is in deze periode geen luxe, maar eerder een kwestie van gezond verstand.

Over de schrijver
Dokter Marcel Verheyen heeft in zijn veertigjarige praktijk een indrukwekkende expertise opgebouwd. In de meer dan 150.000 consultaties legde hij steeds de nadruk op een natuurlijke benadering en behandeling. Vele jaren is hij gefocust geweest op stress en alle problemen die daaruit voortvloeien zoals burn-out.
Reactie plaatsen