Je darmen behandelen via je voeten? Onze reflexorganen

Je darmen behandelen via je voeten? Onze reflexorganen

Het lichaam is een ingewikkeld en heel speciaal samenhangend geheel. De complexiteit er van vergroot ons respect en motiveert ons om onszelf goed te verzorgen. Sommige verbanden en relaties tussen weefsels en organen kennen, helpen ons om preventief aandacht te schenken aan onze gezondheid. Sommige plaatsen in ons lichaam zijn als het ware reflexorganen van het hele lichaam.

Reflexorganen: een weerspiegeling van het geheel

Om de samenhang te begrijpen is het zeer interessant te duiken in de embryologie van de mens. Hoe we ontwikkelen van enkelvoudige cel tot een baby die geboren wordt geeft veel info over de relatie tussen de organen en de weefsels.

In feite is ons lichaam één geheel dat samenhangt, zowel anatomisch als fysiologisch. Maar er is ook een bijzondere samenhang door middel van communicatie tussen de organen, weefsels en systemen.

Een reflexorgaan is een orgaan dat door zijn verband met de rest van het lichaam een bijzondere ingangspoort is voor het beoordelen van ziekten en het behandelen ervan. 

Het oor is een bijzonder gevoelig reflexorgaan

Zo is het oor via het autonoom zenuwstelsel nauw verbonden met de hersenen, maar in feite ook met de rest van heel het lichaam. We kunnen zeggen dat alle organen als het ware gereflecteerd worden in het uitwendige oor. Door dat nauwe verband met de andere organen zijn er mogelijkheden voor diagnose, maar ook voor behandeling. Dit wordt auriculotherapie genoemd. Er bestaan verschillende beïnvloedingsvormen, waaronder ooracupunctuur. Auriculotherapie kan bijzondere resultaten geven. 

auriculotherapie is een vorm van reflexologie

Het oog is de spiegel van de ziel

Hetzelfde met het oog. We zouden kunnen zeggen dat het oog een uitstulping van de hersenen is – logisch met alle denkbare connecties en reflecties van alle elementen in de hersenen en de rest van het lichaam. De iris is hier een bijzondere plaats die via het zenuwstelsel in verband staat met de hersenen. Met de mogelijkheden voor diagnose. 

In Duitsland is er een sterke ontwikkeling geweest van deze methode. Denken we aan Josef Deck die velen heeft opgeleid in de irisdiagnostiek.

 Een totaalbehandeling via de voeten 

Als reflexorgaan is de voet in zijn geheel en meer speciaal de voetzool een dankbare plaats om het hele lichaam te bereiken met heilzame invloeden. Er zijn meerdere vormen van behandeling, zoals voetzonemassage en andere vormen van acupressuur. Voetreflexologie is beslist een zinvolle manier om meer te weten over de gezondheid van de persoon, maar zeker ook om te behandelen bij klachten, om te verzorgen en te verzachten. 

 Je handen vertellen je meer over je gezondheid

Dat de handen eveneens gebruikt kunnen worden als behandelterrein hoeft je niet te verwonderen. Aan de vingertoppen bevinden zich trouwens acupunctuurpunten die een speciale rol spelen in de beoordeling van de persoon . Ook zijn die punten dankbare plaatsen om een heilzame invloed uit te oefenen bij bepaalde aandoeningen. Ook andere plaatsen op de hand zijn nuttige behandelplaatsen. Voor acupressuur. Voor acupunctuur. Voor elektroacupunctuur enzomeer.

irisdiagnose geeft een beeld van het hele lichaam

       Het gezicht is eveneens een mogelijk ‘reflexorgaan’. Zelfs de mond en de tong. Als we denken aan de tongdiagnostiek in de Chinese geneeskunde. Sommige reflexorganen zijn meer aangewezen als ‘beoordeelsysteem’, andere lenen zich meer als behandelplaats.

Het moeilijke van de beoordeling van irisdiagnose en andere reflexsystemen is dit in zijn juiste context te plaatsen. Je moet het plaatsen binnen het totaalbeeld van de patiënt mét zijn klinische diagnose.  De diagnose via een reflexorgaan kun je niet loskoppelen van een klinische diagnostiek. Zo niet worden gemakkelijk fouten gemaakt in de beoordeling.

Later kom ik nog terug op de mogelijkheden van deze reflexorganen, met de voordelen en de beperkingen.

 


Over de schrijver
Dokter Marcel Verheyen heeft in zijn veertigjarige praktijk een indrukwekkende expertise opgebouwd. In de meer dan 150.000 consultaties legde hij steeds de nadruk op een natuurlijke benadering en behandeling. Vele jaren is hij gefocust geweest op stress en alle problemen die daaruit voortvloeien zoals burn-out.
Reactie plaatsen