Algemene tips om te detoxen

Het lichaam zoekt zijn zuren te elimineren via de huid, via de nieren, via gal en lever, de longen en de darmen. Je zou het ook een grootscheepse ontgiftiging kunnen noemen. Het is zelfs een constante reiniging.

Een constante reiniging

In feite probeert het lichaam zichzelf constant te ‘ontzuren’. Waarom is dat nodig? Omdat in het algemeen de afvalproducten van het metabolisme zuren zijn. Heel het lichaam is ingesteld op het neutraliseren van zuren en het elimineren van zuren. Via de nieren ontdoet het lichaam zich van zuren door urine te vormen, meer specifiek urinezuur. De longen ademen koolzuur uit, dus ook een zuur. De huid elimineert transpiratiezuur. De lever scheidt galzuren uit via de galwegen. De spijsvertering geeft eveneens een grote hoeveelheid zuren af, waaronder maagzuur die via de darmen met de stoelgang worden uitgescheiden. Een massale ‘ontzuring’ dus. Als het niet helemaal lukt heeft het lichaam een pakket alkalische buffersystemen die helepn bij het neutraliseren en die de weefsels in een zo veilig mogelijke zone houden. Dit wordt homeostase genoemd.

Je goed verzorgen is nodig voor onze vitaliteit

In welk opzicht kunnen wij met ons lichaam ‘mee detoxen”?

Vijf algemene tips die van toepassing zijn op al de detox-organen.

  1. Bewegen helpt heel het lichaam door een versnelde bloedsomloop en daardoor ontstaat ook een betere drainage; dit helpt de huid om meer of beter te transpireren, de longen om beter en dieper te ademen, de lever, darmen en nieren om beter te functioneren.
  2. Met water drinken is dit hetzelfde; Als er voldoende water aanwezig is, wordt de huid goed gedraineerd en gereinigd.
  3. Groente en fruit zijn een grote hulp om te ‘ontzuren’; het uiteindelijk effect van groente en fruit is een verhoging van de pH. Dit is de voeding die het vocht tussen de cellen basischer maakt. Daarom is een periode van vasten erg zinvol. Dan is het best dat je dan koffie, tabak, geraffineerde suiker, geraffineerd zout, verzadigde vetten, vlees en alcohol weglaat uit je dieet.
  4. Gezonde relax. Stress zorgt voor meer toxines, maar is helaas niet altijd te vermijden.
  5. Zorg zeker tijdens de detox-periode voor een verkwikkende slaap.

Reiniging gebeurt 

                  via de huid
                  via de nieren
                  via de longen
                  via de lever en gal
                  via de darmen

Vergeet niet dat het het beste is de vijf detox-systemen van het lichaam tegelijk aan te spreken. Het eerste detox-systeem dat besproken wordt is de huid, in een volgend artikel.


Over de schrijver
Dokter Marcel Verheyen heeft in zijn veertigjarige praktijk een indrukwekkende expertise opgebouwd. In de meer dan 150.000 consultaties legde hij steeds de nadruk op een natuurlijke benadering en behandeling. Vele jaren is hij gefocust geweest op stress en alle problemen die daaruit voortvloeien zoals burn-out.
Reactie plaatsen