Hoe omgaan met zorgen en stress?

Omgaan met zorgen is iets waar wij allemaal mee geconfronteerd worden. Al de zorgen die we meemaken zijn cumulatief. Al die dingen stapelen zich op; je mag die dus bij elkaar optellen. Vaak vormt dit complex van zorgen een basis voor stress. Problemen kunnen verlammend werken, waardoor initiatieven uitblijven om er iets aan te doen. Laat staan om er efficiënt iets aan te doen.

Analyseer eerst je situatie

In eerste instantie is het goed om te analyseren over wat voor soort problemen het gaat. Er zijn drie grote categorieën te onderscheiden. Ten eerste die zorgen waar je niets aan kunt doen; problemen die buiten je macht vallen. Een duidelijk voorbeeld is als iemand sterft in de familie. Dit kan een overweldigend probleem zijn, een probleem waar je in wezen niets aan kunt doen. Natuurlijk kun je wel iets doen aan de manier hoe je hier mee omgaat. Dat is waar, maar niet aan het probleem zelf.

Als je afhankelijk bent…

Dan zijn er problemen die binnen je invloedsfeer liggen, maar waar je afhankelijk bent van een ander om er effectief iets aan te doen. Bijvoorbeeld een ruzie met de buren. Hier kun je wel degelijk iets aan doen, maar toch ben je in een bepaald opzicht beperkt door de houding van de buren zelf; je bent afhankelijk van de buren of zij zelf bereid zijn tot positieve communicatie of niet.

De hoofdacteur

Maar bij een ander soort problemen ben jij zelf de hoofdacteur. Hier kunnen we ons wel focussen op de wortels van het probleem. Dit soort dingen verdienen onze grootste aandacht.

Een voorbeeldje. Misschien hebben we de neiging dingen uit te stellen en komen we regelmatig te laat, met onze betalingen, op een afspraak, met het afwerken van onze taak. Dit kan natuurlijk spanning veroorzaken met anderen. De oorzaak moeten we dan niet zoeken bij anderen, maar bij onszelf.

Wellicht kan het herschikken van onze wekelijkse prioriteiten ons helpen ook daadwerkelijk iets aan deze zorgen te doen. Als we dan onze prioriteiten duidelijk bepaald hebben en die dan als eerste afwerken, zullen we wél op tijd klaarkomen. Dit kan een erg grote invloed hebben op onze stress. Focussen op prioriteiten waar ik iets aan kan doen, is ook voor mezelf noodzakelijk om goed met stress te kunnen omgaan.

Over de schrijver
Dokter Marcel Verheyen heeft in zijn veertigjarige praktijk een indrukwekkende expertise opgebouwd. In de meer dan 150.000 consultaties legde hij steeds de nadruk op een natuurlijke benadering en behandeling. Vele jaren is hij gefocust geweest op stress en alle problemen die daaruit voortvloeien zoals burn-out.
Reactie plaatsen