Agressief bij stress?

Agressief bij stress

Mensen kunnen namelijk heel verschillend reageren op stress.  De een reageert agressief, de ander depressief. Dat heeft vaak te maken met een verstoord evenwicht in het autonome zenuwstelsel. Dit systeem bestaat uit twee grote delen: het orthosympathisch deel (heel ruw gezegd het deel van het systeem dat er voor zorgt dat we kunnen reageren) en het parasympatisch deel (zorgt voor de besturing van de spijsvertering en om tot rust te komen).

Agressief of depressief?

Iemand bij wie het orthosympathisch deel van het systeem overheerst, reageert in een stress-situatie meestal agressief, geagiteerd, heftig en emotioneel. Blozen, het warm krijgen, verstopping en weinig urineren komen dan ook voor. Wanneer bij iemand de parasympathicus de overhand heeft, gaat stress vaak gepaard met depressieve gevoelens, vermoeidheid, vergeetachtigheid, het koud hebben en neiging zich terug te trekken van het probleem. Natuurlijk zijn er veel mengtypes. Het gaat erom dat je ziet waar het accent ligt.

Genezen met kruidentheeWelke kruidenthee past bij jou?

Welk kruid moet je kiezen bij agressiviteit? Welk bij depressieve reacties?

Bijzonder is dat bepaalde planten het evenwicht tussen die twee systemen kunnen bijsturen. Ze kunnen de werking van een van beide systemen een zetje geven of juist afremmen. Zo kan heel specifiek het onderliggende probleem worden aangepakt, met bijzondere resultaten. Thymus vulgaris ( tijm ) heeft bijvoorbeeld een remmend effect op de parasympaticus. En heeft Passiflora incarnata bijvoorbeeld sympathicolytiche eigenschappen.

Melisse, in de vorm van thee – citroenmelisse is heel werkzaam bij mensen die emotioneel beladen zijn. Sint Janskruid werkt meer bij gestresseerde mensen met depressieve gevoelens. Dit is een prachtig voorbeeld van de natuurgeneeswijze: het aanwenden van natuurlijke, mild werkende middelen om een verstoord evenwicht in het lichaam te herstellen.

Natuurlijk is het logisch eerst aandacht te schenken aan de oorzakelijke problematiek en aan alle belastende factoren die bijdragen tot een verhoogde stress.

In mijn boek ‘STOP STRESS’ wordt daar uitvoerig op ingegaan.

Over de schrijver
Dokter Marcel Verheyen heeft in zijn veertigjarige praktijk een indrukwekkende expertise opgebouwd. In de meer dan 150.000 consultaties legde hij steeds de nadruk op een natuurlijke benadering en behandeling. Vele jaren is hij gefocust geweest op stress en alle problemen die daaruit voortvloeien zoals burn-out.
Reactie plaatsen